Valdštejnské slavnosti Jičín

OSEDLEJ SVÉHO KONĚ A POSPĚŠ DO JIČÍNA

435 let

od narození
Albrechta z Valdštejna

725 let

od první písemné
zmínky o Jičínu

18.-20.5.2018

Program


18.

Května

Pátek

 • 18:00

  ALBRECHT Z VALDŠTEJNA
  Beseda k 435. výročí narození
  Obřadní síň Valdštejnského zámku
 • 20:00

  INTER ARMA SILENT MUSAE?
  Albrecht z Valdštejna očima čtyř staletí – koncert
  Kostel sv. Ignáce, 150 Kč
 • 21:00

  ALADIN
  divadlo bratří Formanů
  Valdštejnská lodžie, 250 Kč
 • 21:30

  NOCTURNO
  v provedení smíšeného pěveckého sboru Foester
  Nádvoří Valdštejnského zámku

19.

Května

Sobota

 • 10:00 - 17:00

  VALDŠTEJNOVY KONĚ
  řemeslné dílny v jezuitské koleji, koníci malí i docela velcí, z plechu, hlíny, perníku, papíru i dřeva. – pořádá Balbineum
  Jezuitská kolej
 • 10:00 - 17:00

  DÍLNY A HERNA
  Valštejnovo náměstí
 • 10:00

  GRÁL
  hudba na pódiu
  Valdštejnovo náměstí, hlavní pódium
 • 11:00

  PŘÍJEZD VÉVODY ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA
  a jeho dvora na Valštejnovo náměstí
  Valštejnovo náměstí
 • 12:00

  VALDŠTEJNOVO MLÁDÍ A SOUBOJE ŽOLDÁKŮ
  skupina NOSTRA EX
  Zámecký park
 • 12:20

  GRÁL
  hudba na náměstí u kašny
  Valštejnovo náměstí
 • 12:45

  HRNEČKU VAŘ
  pohádka v zámeckém parku, Jarka Holasová
  Zámecký park
 • 12:40

  ANIMATA
  taneční vystoupení
  Valdštejnovo náměstí, u kašny
 • 13:00

  PÁNI Z KOLÍNA
  hudba na náměstí u kašny
  Valdštejnovo náměstí, u kašny
 • 13:00

  TŘICET ŠEST DRAMATICKÝCH SITUACÍ, ANNA ROMANOVA
  divadlo
  Jezuitská kolej
 • 13:20

  RYTÍŘSKÝ TURNAJ
  Valštejnovo náměstí
 • 14:00

  VALDŠTEJNOVA ŽENITBA
  se slavnostní přehlídkou Valdštejnových žoldáků, NOSTRA EX
  Zámecký park
 • 14:00

  GRÁL
  hudba na náměstí u kašny
  Valštejnovo náměstí
 • 14:00

  TŘICET ŠEST DRAMATICKÝCH SITUACÍ, ANNA ROMANOVA
  divadlo
  Jezuitská kolej
 • 14:20

  ANIMATA
  taneční vystoupení
  Valdštejnovo náměstí, u kašny
 • 14:40

  UKÁZKA VÝCVIKU ARMÁDY
  Valdštejnovo náměstí, u kašny
 • 14:45

  O PALEČKOVI
  pohádka, Jarka Holasová
  Zámecký park
 • 15:00

  PÁNI Z KOLÍNA
  hudba na náměstí u kašny
  Valdštejnovo náměstí, u kašny
 • 15:00

  TŘICET ŠEST DRAMATICKÝCH SITUACÍ, ANNA ROMANOVA
  divadlo
  Jezuitská kolej
 • 15:00

  RYTÍŘSKÝ TURNAJ
  Valštejnovo náměstí
 • 16:00

  GRÁL
  hudba na náměstí u kašny
  Valdštejnovo náměstí, u kašny
 • 16:00

  ZA NÁMI JE SVĚT, KTERÝ BYL. PŘED NÁMI JE SVĚT, KTERÝ BUDE….
  divadelní představení
  Jezuitská kolej
 • 16:00

  JAK VALDŠTEJN K BOHATSTVÍ PŘIŠEL A SOUBOJE ŽOLDÁKŮ
  NOSTRA EX
  Zámecký park
 • 16:20

  VÝCVIK VALDŠTEJNOVY GARDY
  s vévodou na koni
  Valdštejnovo náměstí, hlavní pódium
 • 16:45

  O SLEPIČCE
  pohádka, Jarka Holasová
  Zámecký park
 • 17:00

  STVOŘENÍ SVĚTA
  muzikál ZUŠ
  Masarykovo divadlo
 • 18:00

  BITVA U LÜTZENU
  NOSTRA EX
  Zámecký park
 • 19:00

  ALADIN
  divadlo bratří Formanů
  Valdštejnská lodžie
 • 19:30

  SOUBOJE ŽOLDÁKŮ A OBRAZ Z CHEBU LÉTA PÁNĚ 1634
  NOSTRA EX
  Zámecký park
 • 20:45

  VEČERNÍ POCHODŇOVÝ PRŮVOD ZE ŽIŽKOVA NÁMĚSTÍ DO ZÁMECKÉHO PARKU
  Žižkovo náměstí
 • 21:00

  ALADIN
  divadlo bratří Formanů
  Valdštejnská lodžie
 • 21:00

  VEČERNÍ PROGRAM S OHŇOSTROJEM
  Zámecký park

20.

Května

Neděle

 • 9:00

  ZÁDUŠNÍ MŠE
  Kostel sv. Jakuba, Jičín
 • od 13:00 do 16:00

  VALDŠTEJNSKÝ ZVÍŘECÍ HODOKVAS
  Rodinná slavnost pro všechny smysly, plná obrazů ze zvířecího světa a hodovních bajek v areálu vévodova letohrádku. Vstup ve zvířecích maskách vítán!
  Valdštejnská lodžie


VSTUP NA VŠECHNY POŘADY ZDARMA, NENÍ-LI UVEDENO JINAK! Změna programu vyhrazena, začátky programu jsou pouze orientační!

Mapa


Mapa Valdštejnských slavností

Vjezd na Valdštejnovo náměstí (pro trhovce)

Valdštejnské slavnosti - trhy

Obřadní síň a nádvoří Valdštejnského zámku

Zámecký park

Kostel sv. Ignáce

Jezuitská kolej

Kostel sv. Jakuba

Masarykovo divadlo

Valdštejnská lodžie

P1 - Parkoviště u zimního stadionu

P2 - Parkoviště Na Tobolce

P3 - Parkoviště Na Tobolce

P4 - Parkoviště pod soudem a autobusové nádraží

 • Vjezd na Valdštejnovo náměstí (pro trhovce)

 • Valdštejnské slavnosti - trhy

 • Obřadní síň a nádvoří Valdštejnského zámku

 • Zámecký park

 • Kostel sv. Ignáce

 • Jezuitská kolej

 • Kostel sv. Jakuba

 • Masarykovo divadlo

 • Valdštejnská lodžie

 • P1 - Parkoviště u zimního stadionu

 • P2 - Parkoviště Na Tobolce

 • P3 - Parkoviště Na Tobolce

 • P4 - Parkoviště pod soudem a autobusové nádraží

Albrecht z Valdštejna


Muž co se mohl stát králem

Vévoda Albrecht z Valdštejna (celým jménem – Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, 24.9.1583 – 25.2.1634), byl vynikající vojevůdce a politik. Jedna z nejvýznamnejších a nejvlivnějších postav Evropy v době 30 leté války.
Albrecht Valdštejn
Narodil se do rodiny zchudlého šlechtice Viléma z Valdštejna a Markéty Smiřické v malé Heřmanické tvrzi u Jaroměře. Albrechtovi rodiče se drželi víry jednoty bratrské a po jejich smrti se ho ujal matčin švagr Jindřich Slavata z Košumberku. V mladém věku je poslán do českobratrské školy v Košumberku. Poté šel studovat evangelické gymnázium ve slezském Goldbergu a v roce 1599 akademii v Altdorfu. Z akademie byl po necelém roce vyloučen za výtržnosti. Po vyloučení se rozhodl mladý 17 letý Albrecht cestovat po Evropě. Do rodných Heřmanic se vrací roku 1602. Albrecht si tak rozšířil své znalosti. Albrecht z Valdštejna měl bezesporu vysoký intelekt, který se projevil nejen v jeho vojenských dovednostech a obchodních, ale i v jazykové vybavenosti (hovořil česky, německy, španělsky, italsky a osvojil si i základy latiny a francouzštiny). V roce 1604 se nechal najmout na vojenské tažení císaře Rudolfa II. do Uher proti Turkům. Po návratu byl povýšen do hejtmanského stavu. V letech 1606-1607 konvertoval z českobratrské víry na katolickou a vstoupil do služeb Matyáše Habsburského. Roku 1609 se oženil s Lukrécií Nekšovou z Landeku, čímž získává rozsáhlé statky na Moravě (Valašské a Bystřické panství). V roce 1615 se jako bohatý moravský šlechtic stal plukovníkem moravských stavů a dvořanem arcivévody Ferdinanda Štýrského (příštího českého krále a císaře). Těmito kroky nastartoval svoji hvězdnou kariéru.

Dobové tržiště


Důležité informace

 • Přijímáme jen dobové stánky s obsluhou v dobovém oblečení.
 • Elektrická energie - žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 30 - 50 m.
 • Uzávěrka došlých žádostí je 30. dubna 2018!!!
 • Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit finální podobu rozmístění stánků - snaží se tím vyhnout nadměrné duplicitě prodávaného sortimentu a chce tak dosáhnout optimálního zastoupení veškerého občerstvení a nabízeného zboží.
 • Sortiment v přihlášce je závazný. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce z místa konání, pokud toto zásadně poruší.
Vyplněnou žádost společně s fotografií stánku zašlete do 30. 4. 2018 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: Kulturní zařízení města Jičína, Husova 206, 506 01 Jičín

Informace o zpracování osobních údajů

Město Jičín, se sídlem Jičín, Žižkovo náměstí čp. 18, PSČ 506 01, IČ: 00271632, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním

Osobní údaje zpracováváme v rámci:

 • Uzavírání a plnění smlouvy o pronájmu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • pro tyto účely: pronájem místa na tržišti (Valdštejnské slavnosti - Dobové tržiště konané v Jičíně v květnu 2018);
 • v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a nebudou poskytovány jiným osobám.
 • Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí.

Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec Městského úřadu Jičín, adresa 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 tel. 493 545 110, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 737 269 884.

Informace o právech subjektu údajů:
 • Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
 • Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
 • Právo na výmaz údajů po ukončení smluvního vztahu
 • Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Žádost o pronájem místa
Prosím zadejte název vaší firmy nebo vaše jméno a příjmení.
Zadejte prosím vaší adresu
Zadejte prosím název města
Zadejte prosím váš telefon
Zadejte prosím váš email
Vybrat soubory...
Napište prosím svoji zprávu!

Ceník

Počítá se pouze prodejní plocha v délkovém metru - tedy pult, nikoli zázemí prodejce
Typ stánku Popis sortimentu Cena
DOBOVÝ STÁNEK S OBČERSTVENÍM
jídlo a nápoje určené k přímé konzumaci
550 Kč / stánek do 3m
1000 Kč / stánek nad 3m
ŘEMESLA A RUKODĚLNÁ VÝROBA
keramika, dřevo, proutí, sklo, kovové šperky, atd.
350 Kč / stánek do 3m
+150 Kč za každý další metr

Pořadatelé


Design H.Košíček, Ilustrace Robert Smolík,
Webdesign T.Kulhánek