UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s rychle se šířící nákazou koronaviru a s ohledem na vyhlášený nouzový stav Vládou České republiky a další krizová opatření města Jičína jsou letošní Valdštejnské slavnosti v Jičíně ZRUŠENY.
Děkujeme, že berete tuto informaci na vědomí a za pochopení.
Valdštejnské slavnosti Jičín

Albrecht z Valdštejna


Muž co se mohl stát králem

Vévoda Albrecht z Valdštejna (celým jménem – Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, 24.9.1583 – 25.2.1634), byl vynikající vojevůdce a politik. Jedna z nejvýznamnejších a nejvlivnějších postav Evropy v době 30 leté války.
Albrecht Valdštejn
Narodil se do rodiny zchudlého šlechtice Viléma z Valdštejna a Markéty Smiřické v malé Heřmanické tvrzi u Jaroměře. Albrechtovi rodiče se drželi víry jednoty bratrské a po jejich smrti se ho ujal matčin švagr Jindřich Slavata z Košumberku. V mladém věku je poslán do českobratrské školy v Košumberku. Poté šel studovat evangelické gymnázium ve slezském Goldbergu a v roce 1599 akademii v Altdorfu. Z akademie byl po necelém roce vyloučen za výtržnosti. Po vyloučení se rozhodl mladý 17 letý Albrecht cestovat po Evropě. Do rodných Heřmanic se vrací roku 1602. Albrecht si tak rozšířil své znalosti. Albrecht z Valdštejna měl bezesporu vysoký intelekt, který se projevil nejen v jeho vojenských dovednostech a obchodních, ale i v jazykové vybavenosti (hovořil česky, německy, španělsky, italsky a osvojil si i základy latiny a francouzštiny). V roce 1604 se nechal najmout na vojenské tažení císaře Rudolfa II. do Uher proti Turkům. Po návratu byl povýšen do hejtmanského stavu. V letech 1606-1607 konvertoval z českobratrské víry na katolickou a vstoupil do služeb Matyáše Habsburského. Roku 1609 se oženil s Lukrécií Nekšovou z Landeku, čímž získává rozsáhlé statky na Moravě (Valašské a Bystřické panství). V roce 1615 se jako bohatý moravský šlechtic stal plukovníkem moravských stavů a dvořanem arcivévody Ferdinanda Štýrského (příštího českého krále a císaře). Těmito kroky nastartoval svoji hvězdnou kariéru.

Dobové tržiště


Důležité informace

 • Přijímáme jen dobové stánky s obsluhou v dobovém oblečení.
 • Elektrická energie - žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 30 - 50 m.
 • Uzávěrka došlých žádostí je 30. dubna 2020!!!
 • Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit finální podobu rozmístění stánků - snaží se tím vyhnout nadměrné duplicitě prodávaného sortimentu a chce tak dosáhnout optimálního zastoupení veškerého občerstvení a nabízeného zboží.
 • Sortiment v přihlášce je závazný. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce z místa konání, pokud toto zásadně poruší.
 • Provozovatelé stánků s občerstvením se zavazují využít vratné a zálohované kelímky, které jim pořadatel zapůjčí před akcí.
Vyplněnou žádost společně s fotografií stánku zašlete do 30. 4. 2020 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: Kulturní zařízení města Jičína, Husova 206, 506 01 Jičín
Další informace na tel.: 602 189 369 – Dana Vejnárková

Informace o zpracování osobních údajů

Město Jičín, se sídlem Jičín, Žižkovo náměstí čp. 18, PSČ 506 01, IČ: 00271632, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním

Osobní údaje zpracováváme v rámci:

 • Uzavírání a plnění smlouvy o pronájmu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • pro tyto účely: pronájem místa na tržišti (Valdštejnské slavnosti - Dobové tržiště konané v Jičíně v květnu 2018);
 • v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a nebudou poskytovány jiným osobám.
 • Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí.

Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec Městského úřadu Jičín, adresa 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 tel. 493 545 110, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 737 269 884.

Informace o právech subjektu údajů:
 • Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
 • Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
 • Právo na výmaz údajů po ukončení smluvního vztahu
 • Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ceník

Počítá se pouze prodejní plocha v délkovém metru - tedy pult, nikoli zázemí prodejce
Typ stánkuPopis sortimentuCena
DOBOVÝ STÁNEK S OBČERSTVENÍM
jídlo a nápoje určené k přímé konzumaci
500 Kč / stánek do 3m
1000 Kč / stánek nad 3m
ŘEMESLA A RUKODĚLNÁ VÝROBA
keramika, dřevo, proutí, sklo, kovové šperky, atd.
300 Kč / stánek do 3m
+100 Kč za každý další metr
Žádost o pronájem místa
Prosím zadejte název vaší firmy nebo vaše jméno a příjmení.
Zadejte prosím vaší adresu
Zadejte prosím název města
Zadejte prosím váš telefon
Zadejte prosím váš email
Napište prosím svoji zprávu!
Vybrat soubory...

Pořadatelé


Design H.Košíček, Ilustrace Robert Smolík,
Webdesign T.Kulhánek